Talenten zorgen voor motivatie en inspiratie

Talenten zijn de basis van onze motivatie en vaardigheden. Uw talenten produceren voor een belangrijk deel uw motivatie (wat vindt u leuk!). Uw talenten zijn ook de basis van uw vaardigheden (waar bent u goed in!).

Elk talent brengt een zekere drive, een passie met zich mee om zichzelf om te zetten of te transformeren in iets concreets waar een ander wat aan heeft. In werksituaties uit zich dat als een specifieke motivatie/drive en natuurlijke aanleg om te voorzien in een specifiek soort behoefte van klanten.

De beschrijvingen van talenten gaan dan ook in op de volgende vragen:

  • in welke specifieke klantbehoefte voorzien ze?
  • hoe be├»nvloeden ze mijn persoonlijke werkstijl?
  • hoe dragen ze bij aan een teamprestatie?