Talenten zorgen voor passie

Een talent is te definiëren als een innerlijke voorkeur of een natuurlijke aanleg. Een talent is hiermee een drijfveer, welke u aanspoort om u op uw eigen specifieke manier in te zetten. Werken met uw talenten is daarom van nature motiverend.
Uw talenten liggen hiermee ten grondslag aan:

  • Uw persoonlijkheid;
  • Uw capaciteiten;
  • Uw zichtbaar gedrag;
  • Uw optimale functioneren.

Onze Talenten evaluatie geeft antwoord op vragen

Wie ben ik? - Wie ben ik en wat kan ik?
Hoe gedraag ik mij? - Hoe doe ik en hoe kom ik over?
Hoe word ik wie ik ben? - Hoe word ik wie ik ben en hoe doe ik wat mij motiveert?
Hoe ontwikkel ik mijn persoonlijkheid? - Hoe word ik effectiever?

Door vervolgens uw talenten te combineren met uw eigen kennis en ervaring wordt het mogelijk om persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen, die gericht bijdragen aan uw eigen welzijn en welbevinden.