Visie op talent

Wat is een talent?  Een talent is een specifieke natuurlijke aanleg en motivatie, die leidt tot gedrag dat voorziet in een bepaalde behoefte bij de ander. In totaal worden er 27 talenten onderscheiden. Elk mens heeft daarvan tussen de vijf en negen. Het is belangrijk, dat je weet welke talenten je hebt. Een talent motiveert namelijk en maakt dat je keuzes maakt in een bepaalde richting, die jou zicht geven op jouw bestemming in je leven. Tevens liggen jouw talenten ten grondslag van: 

  1. Jouw persoonlijkheid
  2. Jouw capaciteiten
  3. Jouw zichtbaar gedrag
  4. Jouw optimale functioneren.

Wat wil dit nu zeggen voor de praktijk van alledag? Een objectief inzicht in jouw talenten legt de carrieremogelijkheden en uiteindelijke bestemming bloot. Het maakt duidelijk in welke richting jij jouw talenten moet ontplooien en welke functie daarbij hoort. Dit is de functie waarin talenten worden omgezet in prestaties en voorzien in behoeftes bij de ander.

SVision geef je zicht op jouw talenten en helpt jou deze te vertalen in jouw situatie, zodat jij in beweging komt en datgene gaat doen, wat het meest bij jou past.