Sollicitatie/Loopbaan/Excellentie/Vitaal

Loopbaanoriëntatie: weet welke keuzes te maken! 

Denk je weleens na over ander werk, maar twijfel je over de volgende stap? Wil je je in je huidige werk verder ontwikkelen en je persoonlijke effectiviteit vergroten? In dergelijke situaties kun je terecht bij SVision Management Consultants. In een individueel gesprek bespreek je samen met een ervaren loopbaanadviseur je loopbaandilemma’s.  Bovendien bieden wij je de mogelijkheid een Zakelijk Talenten Evaluatie uit te voeren. Dit vergroot je zelfinzicht. Je krijgt helder wie je bent, waar je talenten liggen en wat je blinde vlek is. Wij stimuleren je om in beweging te komen en de juiste stappen te zetten. Dit doen we met behulp van het zelfontwikkelde Career Development  Program. Dit programma is inmiddels succesvol toegepast bij meerdere grote concerns (Shell, Unilever, Nationale Nederlanden, ING Bank, e.d.) en in het MKB. (Voor het programma, zie onder)

Sollicitatietraining: jouw talenten uit de verf!

Je gaat solliciteren? Dan is het van groot belang dat je goed inzicht hebt in je talenten en gaven. Onze Talenten Evaluatie geeft een helder en betrouwbaar beeld van je sterke punten. In je sollicitatiebrief koppel je deze sterke punten aan de competentieprofielen van je beoogde nieuwe werkgever. Op die manier kun je heel gericht en met vertrouwen solliciteren.

Ook in een sollicitatiegesprek is het van belang dat je voldoende de kans krijgt je talenten te etaleren. Talenten die aansluiten bij de wensen van de werkgever. We geven je tips en adviezen. Zo kun je je gedegen voorbereiden op het gesprek. Niet voor niets hebben we een spotlight in ons logo. Het is immers onze passie een spotlight voor je te creëren. En zo jouw kans op passend werk te vergroten. Werk dat aansluit bij je talenten. En daarmee bij je unieke bestemming.

Exellentieprogramma: Versterk jouw positie!

Weet wie je bent en wat je kan. Zichtbaarheid en mondig worden; zijn twee resultaten van dit programma. Wij willen je mondig maken, zodat jij jezelf kan vertalen wie je bent en wat je kan. Hierdoor vergroot jij je kans om te excelleren binnen je huidige functie en om te slagen op de arbeidsmarkt.  Wij geven je zicht op jezelf: verlangens, karakter, vaardigheden. Wij maken je bewust, waar jij je energie vandaan haalt en hoe jij deze op een doelmatige manier kan gebruiken.

Het traject bevat het volgende: talentenevaluatie en 3 coachingsgesprekken en eventueel een vervolgtraject, waarin o.a. je blinde vlek, compensatietalent en een duidelijk stappenplan wordt neergezet (zieprogramma; hieronder).

Vitaaltraining: Bewust verder!

Al over bepaalde leeftijdsgrenzen heen? En toch verder willen?
Soms heb je het gevoel ergens doorheen te moeten breken, omdat bepaalde (verwachtings)patronen zwaar drukken.
SVision helpt u een weg te banen door een ogenschijnlijk onbegaanbaar gebied; geeft jou zicht op de situatie, zodatjij weet welke keuzes te maken, om een nieuwe weg in te slaan.
Onze kracht: jouw talenten te vertalen in jouw huidige positie, waardoor jij zicht op de situatie wordt verhelderd en vergroot. Hierdoor zie jij kansen weer liggen, zodat jij die kunt benutten en succesvol wordt.

Kom in Beweging. SVision helpt jou ergens doorheen te breken 

Programma: Loopbaan orientatie/Excellentie en Vitaalprogramma

  1. Talentenevaluatie (Jouw DNA: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
  2. Vaststellen van jouw personal mission statement (waarvoor ben ik hier?)
  3. Persoonlijke effectiviteit (wat kan ik verbeteren?)
  4. Blinde vlek (waar loop ik steeds tegen aan?)
  5. Vaststellen stappenplan (welke keuzes te maken)
  6. Evaluatie

Vraag naar verdere mogelijkheden/prijzen en maatwerk! SVision staat voor kwaliteit