Versterk uw positie en slagkracht van uw onderneming!

Wij ondersteunen en adviseren bedrijven bij het positioneren van hun onderneming in de markt. De organisatiecultuur vormt de basis voor de identiteit van een organisatie, ook wel de corporate identity genoemd.  
Voor een bedrijf is het van het grootste belang er positief op te staan bij anderen. Immers, een gunstig imago brengt grote voordelen met zich mee:

  • Basis voor het aangaan van commerciële relaties;
  • Geeft een organisatie gezag;
  • Voorwaarde voor continuïteit en succes;
  • Stimulans voor de afzet van producten en diensten;
  • Creëert emotionele meerwaarde;
  • Vergemakkelijkt werven nieuw personeel;
  • Schept vertrouwen bij investeerders en financiers;
  • Geeft vertrouwen in- en extern;
  • Vergroot de betrokkenheid in- en extern;
  • Vergemakkelijkt het informatieverwerkingsproces.

Laat ons met u meedenken hoe wij u als ondernemer en uw onderneming goed kunnen positioneren in de markt. Wij maken de corporate identity van uw onderneming zichtbaar, zodat u zich duidelijker onderscheidt in de markt en dit weet te verzilveren.

Printversie PDF leaflet Positionering en profilering van ondernemers