Volke Hoekstra, trainer en certified Jane coach

Volke Hoekstra is gecertificeerd coach en voert coachingstrajecten uit voor medewerkers, starters op de arbeidsmarkt, outplacement- en reïntegratie kandidaten. De passie van Volke is medewerkers bewust te maken van hun persoonlijke kracht en sterkte en hen te helpen ontwikkelen in persoonlijk leven en werk. 
Met haar achtergrond in de psychologie en onderwijs heeft zij vele personen begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Haar kracht ligt in het in beweging brengen van  de kandidaten om de uitdaging op te pakken en zichzelf te ontplooien. Volke slecht graag barrières om je eigenheid zichtbaar te maken. 
Kandidaten die behoefte hebben aan richting in hun leven en constructieve en prikkelende feedback kiezen voor de coaching traject met Volke. Laat u op weg helpen met een persoonlijke toekomstplan en trainen in uw ontwikkeling.

Vanuit haar eigen adviespraktijk als lifecoach inspireert zij al jaren andere vrouwen zichzelf te ontplooien. 
Volke coacht ruim 10 jaar specifiek vrouwen en verzorgt regelmatig lezingen.

Competenties van Volke Hoekstra

  • Persoonlijke ontwikkeling;
  • Adviseren en coachen op loopbaanontwikkeling van medewerkers;
  • Coachen van startende professionals op de arbeidsmarkt;
  • Zingeving en Blinde vlek training