Succesvolle teamtrainingen

SVision vindt teambuilding een belangrijk spil voor de ontwikkeling van uw medewerkers om gezamenlijke doelen te bereiken. Door de training worden de deelnemers allereerst bewust gemaakt van hun rol in het team. Vervolgens worden rollen van andere teamleden inzichtelijk gemaakt en ontstaat een betere samenwerking in het team door van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Voor deze teambuildingstraining ontwikkelen we in nauw overleg met u een programma, dat leerzaam en doeltreffend is.
Centrale thema┬┤s in onze teambuildingstrainingen: samenwerken, communiceren en het realiseren van doelen. Dit helpt uw mensen om nog meer gemotiveerd en beter toegerust hun taak in uw team op zich te nemen. Met name teambuilding leent zich voor ervaringsgericht leren.

Recente aanleidingen bij onze klanten voor teambuilding zijn bijvoorbeeld cultuurverandering, organisatievernieuwing en verdere ontwikkeling in stijlen van communicatie en leidinggeven. Afwisselende teambuilding in een ontspannen sfeer: pakkend en soms confronterend - bovenal effectief en motiverend!

Printversie PDF leaflet Opleiding en training